Menu  
Hlavní strana
Heraldika
Sfragistika
Genealogie
Fotogalerie
Klub
Časopis
Nabídka obcím
Návštěvní kniha
Kontakt
E-mail: jihocesky.herold@seznam.cz
Zpracování znaků a vlajek městům a obcím
  Vážená paní starostko, vážený pane starosto.
        Právo užívat znak a vlajku jako oficiální symboly obce je jedním z důležitých změn, které pro obyvatele naší vlasti přinesly změny zákonů po roce 1989. Toto právo bylo dříve přiznáváno pouze sídelním celkům se statutem města. V období od roku 1990 do dneška využilo tohoto nového práva již více jak 2500 obcí celé ČR.
     Heraldikou se zabývám již více jak 30 let – v poslední době jako vedoucí Sekce heraldiky a genealogie Klubu přátel Českých Budějovic. V období od roku 1997 také jako zpracovatel návrhů znaků a vlajek obcí a měst. Od tohoto roku již využilo mých služeb více jak dvě desítky obcí a měst okresů České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. Podle mých návrhů byly schváleny znaky, vlajky, nebo případně i obojí obcím a městům Římov, Nové Hrady, Besednice, Dobrá Voda u Č.B., Hartmanice, Homole, Mydlovary, Včelná, Všemyslice, Žimutice, Nákří, Borek, Hůry, Hosty, Olešník, Borovany, Rudolfov, Ločenice, Plav, Vidov, Dříteň, Sedlec, Vrábče, Pištín, Litvínovice, Neplachov, Zvíkov,Dívčice a Záblatí u Prachatic.
     Dovoluji si Vám touto cestou nabídnout zpracování návrhů znaku a praporu pro Vaši obec. Tuto činnost provádím na základě „Dohody o provedení práce“ jejíž výše je individuální dle složitosti, rozsahu a požadavků obce.
  Výstupem této činnosti je:
  1. Zpracovaná rešerše historických dat o obci z dostupných pramenů, případně archivních materiálů jako podklad pro zpracování návrhu znaku a vlajky.
  2. Návrhy znaku a vlajky (ve 4 variantách) vycházející z výše uvedené rešerše a na základě dalších získaných údajů o architektuře, položení obce v krajině, převažující činnosti obyvatel obce atd.
  3. Návrhy vlajky (ve 4 variantách), které přímo navazují na výše uvedené návrhy znaku
  4. Mou osobní přítomnost při projednání výše zmíněných návrhů znaku a vlajky, při které jsou zastupitelé seznámeni se všemi důležitými skutečnostmi, které potřebují ke svému rozhodování.
  5.  V případě schválení některého z předložených návrhů v zastupitelstvu obce zpracování textu žádosti obce o udělení znaku a vlajky pro Parlament ČR včetně grafického listu návrhů znaku a vlajky, které jsou jednak přílohou „žádosti“ a jednak předlohou pro konečného výrobce znaku a vlajky.
       Pokud se týká ukázek mých prací, mé ilustrace jsou obsahem této webové stránky, dále potom knihy „Panská sídla na Českobudějovicku“, kterou vydal Okresní úřad v Českých Budějovicích, zpracované znaky obcí je možno vidět na třetí straně obálky v publikaci „Okres České Budějovice. Historie státní správy a územní samosprávy 1850 – 2002“, vydané v roce 2002 Státním okresním archivem v Českých Budějovicích. V roce 2000, 2001 a 2002 byly v Českobudějovických listech uveřejněny články týkající se nově udělených znaků a vlajek obcím okresu České Budějovice doplněné kresbami znaků obcí a měst. V současné době je možno mé kresby shlédnout ve stálé expozici ve tvrzi Drslavice nedaleko Husince a také v nově otevřeném muzeu ve Střelských Hošticích.
     Jestliže Vás má nabídka zaujala a případně uvažujete o tom, získat pro svou obec jeden z obecních symbolů, případně pokud budete chtít získat podrobnější informace, kontaktujte mne prosím buď písemně na adrese: Ing.Milan DANĚK, Dlouhá 18, České Budějovice PSČ 370 11, nebo e-mailem: jihocesky.herold@seznam.cz, případně telefonicky na čísle 737 438 029.
Schválené znaky obcí z mého stolu - strana
  * kliknutím na číslo za textem zobrazíte náhledy