Menu  
Hlavní strana
Heraldika
Sfragistika
Genealogie
Fotogalerie
Klub
Časopis
Nabídka obcím
Návštěvní kniha
Kontakt
E-mail: jihocesky.herold@seznam.cz
Sekce heraldiky a genealogie Klubu přátel Českých Budějovic
       Klub přátel Českých Budějovic ( KPČB ) již v našem městě působí několik desetiletí. V českých zemích je totiž velice silná tradice v zakládání a navštěvování spolků a zájmových sdružení s různým zaměřením. Připomeňme si pouze jako příklad domkáře, zahradníky, filatelisty, numismatiky, ale třeba i amatérské divadelníky.
     Sekce heraldiky a genealogie při Klubu přátel Českých Budějovic, která sdružuje osoby se zájmem o pomocné vědy historické, historii a obohacování znalostí o dějinách naší vlasti byla ale založena teprve nedávno. V průběhu roku 2002 a 2003 došlo k rozporům mezi tehdy fungující pobočkou ČGHSP v Českých Budějovicích a vedením společnosti v Praze, které bylo zakončeno  zrušením pobočky v průběhu roku 2003. A protože bývalí členové zaniklé pobočky se i nadále chtěli setkávat, požádali jsme právě KPČB o to, abychom se pod jejich hlavičkou mohli i nadále scházet v jeho klubovně na náměstí Přemysla Otakara II. č. 35 ( Dům umění ). Vedení KPČB bylo této prosbě nakloněno a proto v září roku 2003 vznikla samostatná Sekce heraldiky a genealogie tohoto klubu.
     Od té doby se scházíme pravidelně 1x měsíčně, vždy druhou sobotu v měsíci (s výjimkou měsíců července a srpna, kdy je většina členů na dovolených) v klubovně KPČB ve 4. patře Domu umění. Hlavní částí setkání je asi hodinová přednáška na různá témata a po ní je možná diskuse členů buď k předneseným tématům, nebo k tomu, co jednotlivé členy zajímá.
V prvním pololetí roku 2008 jsou plánována následující témata:
  8.3.2008 Mgr. Ondřej Chvojka – Knoflíky jako historický pramen
  14.4.2008 PHDr. František Krejča – Duben v lidových obyčejích a životě lidu našeho regionu
  10.5.2008 Alois Sassmann – Základy genealogie
  14.6.2008 PHDr. Tomáš Sterneck – Historie rodu Doudlebských z Doudleb
       Kromě těchto pravidelných setkání pořádá sekce také 2x ročně, vždy v červnu a září výlet tématicky zaměřený na kulturní památky České republiky. První výlet je plánován na 18.května do západních Čech. Při něm navštívíme zámek a hrad Bečov nad Teplou s relikviářem sv. Maura, Krásno, Litrbachy, Kladskou, Kynžvart, Teplou, Úterý a podle času možná i Nebílovy, Letiny a Řenče. Druhý výlet je naplánován na 14.září do okolí Kolína. Při něm máme v plánu navštívit Louňovice pod Blaníkem, Malešov, Suchdol, Zásmuky, Malotice, Klášterní Skalici, Hradenín, Lošany, Pašinku a Sion. V současné době jsou již oba zájezdy plně obsazeny. O tom, co jsme při těchto výletech zažili pravidelně informujeme čtenáře časopisu Jihočeský Herold v rubrice „Památky na vlastní oči viděné“.
     A dále také občas pořádáme výstavy z prací našich členů. V minulosti byla mimořádně povedená výstava „Pomocné vědy historické“, kterou naše sekce pořádala ve spolupráci se správou Státního hradu Nové Hrady v jižních Čechách přímo v prostorách této kulturní památky. Obrázky z této výstavy si můžete prohlédnout ve fotogalerii. V roce 2008 plánujeme uspořádání dvou výstav. První, zaměřená na znaky a vlajky měst a obcí okresu České Budějovice budu ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje pořádat přímo v prostorách Krajského úřadu, a to pravděpodobně v měsíci květnu. Druhou výstavu uspořádáme v prostorách Jihočeské vědecké knihovny (Lidická ul., 1 patro) v měsíci listopadu. Tato výstava představí veřejnosti pečeti a znaky jihočeského rozrodu Vítkovců – výstava bude doplněna fotografiemi objektů, jejichž majiteli byly tyto rody a také kopiemi pečetí, podle kterých byly pořízeny vystavené kresby.
      A jestliže máte zájem se mezi nás podívat, srdečně Vás zveme na naše nejbližší sobotní setkání.