Menu  
Hlavní strana
Heraldika
Sfragistika
Genealogie
Fotogalerie
Klub
Časopis
Nabídka obcím
Návštěvní kniha
Kontakt
E-mail: jihocesky.herold@seznam.cz
  Časopis Jihočeský Herold
      Také časopis Jihočeský Herold měl podobnou historii vzniku, jako naše Sekce heraldiky a genealogie KPČB.
     Jeho vznik je možno datovat přibližně do první poloviny roku 2001, tedy v době, kdy v Českých Budějovicích ještě fungovala pobočka ČGHSP. Paradoxně vznikl z potřeby vidět v něm něco jiného, než mohli členové pobočky vidět v oficielním periodiku – v GH listech. První číslo bylo „stvořeno“ z několika narychlo sesbíraných článků ale myslím, že se celkem povedlo. Alespoň odezva na něj byla velice příznivá. Až do konce roku 2002 vycházel časopis jako občasník určený pouze pro vnitřní potřeby pobočky v Českých Budějovicích. V průběhu prvních dvou let se obsah ustálil na celkem 48 stranách textu, doplněných vyobrazeními, fotografiemi a kresbami erbů – vznikly pravidelné rubriky ( např. „Zprávy, informace, recenze“ nebo „Galerie českých šlechtických rodů“, „Památky na vlastní oči viděné“, „Znaky obcí Jihočeského kraje“), v nichž seznamujeme čtenáře s nově vydanými publikacemi, představujeme nově schválené znaky našich obcí, ale i informujeme o tom, jaké historické objekty jsme při posledním výletu navštívili. Od roku 2003 vychází časopis jako samostatné periodikum, jejímž jsem se stal vydavatelem. Vzhledem k tomu, že se náklady na vydávání ( počet výtisků se pohybuje kolem 150 – 200 ks ) se neustále zvyšují, i my jsme jako některé další časopisy začali uvažovat o jeho převedení do formy internetového časopisu. Pokud bude chtít některý z jeho pravidelných čtenářů jeho tištěnou formu – nic mu nebude bránit v tom, aby si časopis vytiskl. Navíc počítáme s ;tím, že tištěnou verzi budeme i nadále posílat jako povinné výtisky do všech krajských knihoven.
Odkazy na elektronické verze časopisu ve formátu *.pdf (Adobe Reader)
POZOR - soubory o velikosti až 50 MB
Jihočeský Herold 1/2001 Jihočeský Herold 2/2001
Jihočeský Herold 1/2002  Jihočeský Herold 2/2002
Jihočeský Herold 2003   
Jihočeský Herold 1/2004 Jihočeský Herold 2/2004
Jihočeský Herold 1/2005 (44MB) Jihočeský Herold 2/2005 (11MB)
Jihočeský Herold 1/2006 (12MB) Jihočeský Herold 2/2006 (20MB)
Jihočeský Herold 1/2007 (13MB) Jihočeský Herold 2/2007 (22MB)
2007 - Mimořádné číslo - díl 1 (30MB) 2007 - Mimořádné číslo - díl 2 (9MB)